XIII Forum „Stowarzyszenia ProCAx”

(konferencja naukowa oraz spotkanie nauka-edukacja-przemysł)

Chynów k. Warszawy

6-8 listopada 2015 r.

 

 


 

Program:

 

piątek 6.11.2015

od godz. 15:00 - przyjazd uczestników nocujących z piątku na sobotę (obiad jedzą we własnym zakresie);

18:00 - 19:00 - kolacja dla uczestników nocujących z piątku na sobotę;

sobota 7.11.2015

7:30 – 8:30 - śniadanie dla uczestników nocujących z piątku na sobotę;

8:30 – 9:30 - rejestracja uczestników, wieszanie plakatów, zajmowanie miejsc w głównej sali;

9:30 – 11:00 (1 godz. 30 min.) – SESJA I: jedna sala wspólna - dr hab. inż. Marek Wyleżoł - v-ce Prezes ProCAx – uroczyste otwarcie Forum, , poprowadzenie pierwszej sesji plenarnej: (wykłady z prezentacjami multimedialnymi PowerPoint 2000 lub pliki PDF)

 • 9:30 – Ryszard Markiewicz - sekretarz generalny ProCAx – przywitanie gości, przedstawienie zarządu ProCAx, osób w organizacji Forum oraz zaproszonych gości, krótkie przedstawienie uczestnikom i gościom zakresu działania Stowarzyszenia ProCAx i czym jest Forum ProCAx;

 • 9:40 – wykład dr hab. inż. Włodzimierza Adamskiego, Sikorski Company, PZL Mielec: Wpływ nowych technik wytwarzania na konstrukcję samolotu

 • 10:20 – wykład Krzysztof Lehrich, Krzysztof Lis, Łukasz Mucha, Zbigniew Nawrat, Kamil Rohr: Zastosowanie technologii wydruku 3D w konstrukcji prototypów manipulatorów medycznych.

11:00 - 11:15 (15 min.) - przerwa kawowa

11:15 – 12:30 (1 godz. 15 min.) – SESJA II: sala A i B - sesja plenarna – prowadzą: prof. dr hab. inż. Piotr Skawiński PW i prof. dr hab. inż. Jacek Małachowski WAT: (Prezentacja plakatu oraz omówienie pracy - rzutnik i ekran. Plakat można zastąpić prezentacją multimedialną Power Point 2000: 12 minut + 3 min. dyskusja)

 

 

Lp. Sala A Sala B
1 Pisula Jadwiga, Busz Robert: Wpływ wyboru sposobu modyfikacji głowy zęba na naprężenia stykowe pary kół walcowych stosowanych w przemyśle lotniczym w obszarze ograniczonej wytrzymałości boku zęba na naprężenia stykowe Stachowicz Feliks, Noga Stanisław: Analiza drgań poprzecznych złożonego układu kołowo-symetrycznego z uwzględnieniem właściwości cyklicznej symetrii
2 Pisula Jadwiga, Sobolewski Bartłomiej: Modelowanie powierzchni dna wrębu kół zębatych stożkowych o kołowej linii zęba nacinanych metodami obwiedniowymi Fudali Paweł, Pacana Jacek: Przygotowanie modeli kół zębatych przekładni stożkowych do obliczeń MES
3 Marciniec Adam, Płocica Mieczysław: Projektowanie i wytwarzanie kół zębatych stożkowych z użyciem technik CAx Fudali Paweł, Pacana Jacek: Automatyzacja procesu analizy przekładni zębatej w środowisku MES
4 Sobolak Mariusz, Połowniak Piotr: Modelowanie zwoju ślimaka globoidalnego stożkopochodnego w systemach CAD na podstawie modelu matematycznego Warchoł Stanisław: Modele wyznaczania promieni krzywizny w strefie kontaktu rolkowej przekładni tocznej
5 Sobolak Mariusz, Jagiełowicz Patrycja, Połowniak Piotr: Problemy w zaokrąglaniu krawędzi przy powierzchni typu „Diabolo” w środowisku CATIA Warchoł Stanisław, Mazurkow Aleksander: Metoda wyznaczania współczynnika tarcia spoczynkowego pary śruba-rolka w rolowych przekładniach tocznych

 

12:30 – 12:45 (15 min.) - przerwa kawowa

12:45 – 14:00 (1 godz. 15 min.) – SESJA III: sala A i B - sesja plenarna – prowadzą: dr hab. inż. Marek Wyleżoł PŚl i dr hab. inż. Włodzimierz Adamski PRz: (Prezentacja plakatu oraz omówienie pracy - rzutnik i ekran. Plakat można zastąpić prezentacją multimedialną Power Point 2000: 12 minut + 3 min. dyskusja)

 

Lp. Sala A Sala B
1 Pisula Jadwiga, Drabicka Brygida: Projekt roweru w stylu retro z przekładnią dwubiegową jako przykład zastosowania CAD i RP we wzornictwie przemysłowym Płocica Mieczysław, Puszkarz Krzysztof: Wykorzystanie modelowania CAD do odtworzenia konstrukcji samochodu na podstawie niepełnych danych
2 Jezierska-Krupa Katarzyna, Skarka Wojciech: Wirtualne prototypowanie zaawansowanych systemów bezpieczeństwa pojazdów wyścigowych Płocica Mieczysław: Prace studenckiego koła CAD politechniki Rzeszowskiej
3 Skoberla Ryszard, Skarka Wojciech: Układ napędowy lekkiego pojazdu elektrycznego biorącego udział w zawodach Shell Eco-marathon Złomańczuk Elżbieta, Sowa Jacek: Modelowanie przepływu oleju i ciepła w łożysku ślizgowym w olejowej pompie zębatej silnika lotniczego.
4 Skarka Wojciech, Tyczka Mateusz: Elektryczny samochód z zasilaniem ogniwem wodorowym. Krok dalej niż z zasilaniem akumulatorowym? Kubik Hubert: Wykorzystanie skanowania 3D w przemyśle
5 Damaziak Krzysztof, Małachowski Jerzy, Szafrański Tomasz: Koncepcja systemu podnoszenia masztu turbiny wiatrowej małej mocy Wiktor Harmatys, Piotr Gąska, Maciej Gruza, Adam Gąska, Jerzy Sładek: Model parametryczny wzorca do sprawdzania drukarek 3d metodą badania pracą

 

14:00 - 15:00 (1 godz.) – obiad w sali restauracyjnej

15:00 – 16:30 (1 godz. 30 min.) – SESJA IV: sala A i B - sesja plenarna – prowadzą: dr inż. Mieczysław Płocica PRz i dr inż. Przemysław Siemiński PW: (Prezentacja plakatu oraz omówienie pracy - rzutnik i ekran. Plakat można zastąpić prezentacją multimedialną Power Point 2000: 12 minut + 3 min. dyskusja)

 

Lp. Sala A Sala B
1 Bukała Jakub, Małachowski Jerzy: Zastosowanie technik adaptacyjnych w analizie numerycznej MES balonika do specjalnych zastosowań medycznych Karpiuk Michał, Dydo Damian: Optymalizacja procesu cięcia blach
2 Muzalewska Małgorzata: Metodologia wykorzystania optymalizacji wielokryterialnej do określenia postaci geometrycznej implantu ortopedycznego Burek Jan, Buk Jarosław, Płodzień Marcin, Sałata Marcin: Programowanie automatyczne 4-osiowej wycinarki elektroerozyjnej z wykorzystaniem dedykowanego modułu WEDM
3 Wyleżoł Marek, Szmajduch Michał: Koncepcja metody konstruowania obiektów o dualnej ergonomii użytkowania Burek Jan, Żurek Piotr, Sułkowicz Paweł, Żurawski Karol: Programowanie procesu pięcioosiowej symultanicznej obróbki frezem baryłkowym w programie HyperMILL
4 Szmajduch Michał: Weryfikacja ergonomii obiektów z użyciem biomechanicznego modelu ręki z uszkodzeniami palców Burek Jan, Sałata Marcin, Buk Jarosław, Sułkowicz Paweł: Programowanie obróbki freza pełnowęglikowego z wykorzystaniem systemu MTS
5 Piękoś Jakub, Siemiński Przemysław: Zastosowanie alternatywnych programów do opracowywania szablonów chirurgicznych Burek Jan, Sułkowicz Paweł, Żurek Piotr, Sałata Marcin: Programowanie procesu frezowania z zastosowaniem układu sterowania adaptacyjnego Artis
6 Żebrowski Dariusz - prezentacja z firmy DPS na temat modułów oprogramowania SolidWorks Wójcik Janusz - FabLab Kielce Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne (Institute of Design Kielce) - prezentacja na temat druku 3D ceramiką - drukarki 3D o kinematyce typu delta

 

16:30 – 16:45 (15 min.) - przerwa kawowa

16:45 – 18:15 (1 godz. 30 min.) – SESJA V: sala A i B - sesja plenarna – prowadzą: prof. dr hab. inż. Piotr Skawiński PW i dr inż. Michał Karpiuk PK: (Prezentacja plakatu oraz omówienie pracy - rzutnik i ekran. Plakat można zastąpić prezentacją multimedialną Power Point 2000: 12 minut + 3 min. dyskusja)

Lp. Sala A Sala B
1 Michał Karpiuk: Wpływ doboru metody modelowania bryłowego na konstrukcyjno-technologiczne przygotowanie produkcji Knap Jeremi, Musiał Wojciech, Sutowski Paweł: Projekt autonomicznego robota transportowego wykonany z wykorzystaniem systemu CAD
2 Gąska Adam, Harmatys Wiktor, Gąska Piotr, Gruza Maciej, Sładek Jerzy: System prognozowania dokładności pomiaru oparty o zastosowanie symulatora współrzędnościowej maszyny pomiarowej oraz jej modelu wirtualnego Trojnacki Maciej, Dąbek Przemysław: Badania symulacyjne i doświadczalne ruchu wzdłużnego robota czterokołowego na piasku
3 John Małgorzata, John Antoni, Skarka Wojciech: Analiza wytrzymałościowa struktury typu plaster miodu w elementach podporowych Zuba Michał, Tomas Arkadiusz, Skarka Wojciech: Zastosowanie technik CAx w procesie projektowania maszyn rozdrabniających
4 Stachowicz Feliks, Bąk Łukasz, Noga Stanisław: Analiza eksperymentalna i numeryczna zjawiska rezonansu parametrycznego w przesiewaczu wibracyjnym Musiał Wojciech, Kordowska Marta, Choromańska Mariola: Analiza funkcjonowania systemu precyzyjnego nanodosuwu z wykorzystaniem komputerowych technik diagnostycznych.
5 Błazucki Piotr, Siemiński Przemysław: Eksperymentalna weryfikacja współpracy przekładni stożkowej wykonywanej na uniwersalnej 4-osiowej frezarce CNC Musiał Wojciech, Domański Jarosław: Możliwości badawcze oraz technologiczne Regionalnego Centrum Badawczo-Rozwojowego w Wałczu
6 Karol Derejczyk, Przemysław Siemiński: Porównanie dokładności kilku urządzeń do skanowania 3D na przykładzie dwóch typów kształtów Krzysiak Zbigniew, Bartnik Grzegorz, Samociuk Waldemar, Łysiak Grzegorz, Skic Anna, Dziki Dariusz, Plizga Krzysztof, Rachwał Bartłomiej: Modelowanie urządzenia czyszczącego w programie Inventor

 

18:30 - 19:30 – uroczysta kolacja w sali restauracyjnej

19:30 – 21:00 – SESJA VI: otwarta dyskusja nad przyszłością ProCAx – prowadzi Marek Wyleżoł - v-ce Prezes ProCAx
Ryszard Markiewicz - o historii Stowarzyszenia ProCAx;

 • Włodzimierz Adamski – wspomnienie o Janie Bis;
 • Krzysztof Janus – z-ca redaktora naczelnego miesięcznika Mechanik – informacje na temat publikacji w Mechaniku i ATIM (ang.), współpraca z ProCAx;
 • ... - otwarta dyskusja członków ProCAx i gości.

 

niedziela 8.11.2015

8:00-9:00 – śniadanie dla uczestników nocujących z soboty na niedzielę;

9:15-9:30 - zbiórka przed hotelem,

9:30–14:00 - planowana wycieczka do Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku koło Góry Kalwarii pod Warszawą – szczegóły zostaną podane po pierwszej sesji

do godz. 12:00 - zwolnienie pokoi, koniec Forum.

 

 


 

 Lista uczestników:

Lp Nazwisko i imię Tytuł naukowy
Uczelnia / Instytucja / Firma
1 Kubik Hubert mgr inż. Smarttech Sp z o.o.
2 Adamski Włodzimierz dr hab. inż. PZL Mielec / Sikorski
3 Krzysiak Zbigniew dr inż. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
4 Buk Jarosław mgr inż. Politechnika Rzeszowska
5 Płocica Mieczysław dr inż. Politechnika Rzeszowska
6 Sałata Marcin mgr inż. Politechnika Rzeszowska
7 Sułkowicz Paweł mgr inż. Politechnika Rzeszowska
8 Żurek Piotr mgr inż. Politechnika Rzeszowska
9 Fudal Paweł mgr inż. Politechnika Rzeszowska
10 Karpiuk Michał dr inż. Politechnika Krakowska
11 Gruza Maciej mgr inż. Politechnika Krakowska
12 Harmatys Wiktor mgr inż. Politechnika Krakowska
13 Gąska Piotr dr inż. Politechnika Krakowska
14 Gąska Adam dr inż. Politechnika Krakowska
15 Wyleżoł Marek dr hab. inż. Politechnika Śląska
16 Jezierska-Krupa Katarzyna mgr inż. Politechnika Śląska
17 Szmajduch Michał
  Politechnika Śląska
18 Muzalewska Małgorzata mgr inż. Politechnika Śląska
19 John Małgorzata mgr inż. Politechnika Śląska
20 Zuba Michał mgr inż. Politechnika Śląska
21 Skoberla Ryszard mgr inż. Politechnika Śląska
22 Musiał Wojciech dr.inż. Politechnika Koszalińska
23 Domański Jarosław student PWSZ Wałcz
24 Kordowska Marta studentka Politechnika Koszalińska
25 Bukała Jakub mgr inż. Wojskowa Akademia Techniczna
26 Szafrański Tomasz mgr inż. Wojskowa Akademia Techniczna
27 Pisula Jadwiga dr inż. Politechnika Rzeszowska
28 Tyczka Mateusz mgr inż. Politechnika Śląska
29 Połowniak Piotr mgr inż. Politechnika Rzeszowska
30 Pacana Jacek dr inż. Politechnika Rzeszowska
31 Maciej Trojnacki dr hab. inż. PIAP
32 Bąk Łukasz mgr inż. Politechnika Rzeszowska
33 Noga Stanisław dr inż. Politechnika Rzeszowska
34 Błazucki Piotr mgr inż. Politechnika Warszawska
35 Łukaszów Mateusz student Politechnika Rzeszowska
36 Polański Paweł student Politechnika Rzeszowska
37 Piątek Paweł student Politechnika Rzeszowska
38 Złomańczuk Elżbieta mgr inż. Politechnika Rzeszowska
39 Warchoł Stanisław dr inż. Politechnika Rzeszowska
40 Buś M. student Politechnika Rzeszowska
41 Czechowicz B. student Politechnika Rzeszowska
42 Lenor O. student Politechnika Rzeszowska
43 Krzysztof Lehrich dr.inż. Politechnika Śląska
44 Płatek Paweł dr inż. Wojskowa Akademia Techniczna
45 Janiszewski Jacek dr hab. inż. Wojskowa Akademia Techniczna
46 Panowicz Robert dr. inż. Wojskowa Akademia Techniczna
47 Grochowski Artur mgr inż. Mechatronik
48 Markiewicz Ryszard mgr inż. Wojskowe Zakłady Lotnicze WZL-4
49 Siemiński Przemysław dr inż. Politechnika Warszawska
50 Skawiński Piotr prof.dr hab.inż. Politechnika Warszawska
51 Żebrowski Dariusz mgr inż. DPS Software, d. CNS Solutions
52 Małachowski Jerzy prof.dr hab. inż. Wojskowa Akademia Techniczna
53 Zawada Paweł mgr inż.

Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowe TELESYSTEM-MESKO

54 Sybilski Kamil dr inż. Wojskowa Akademia Techniczna
55 Janus Krzysztof mgr inż. Miesięcznik "Mechanik"
56 Kryczka Krzysztof student Politechnika Warszawska
57 Piękoś Jakub student Politechnika Warszawska
58 Onaszkiewicz Karol student Politechnika Warszawska
59 Wójcik Janusz FabLab Kielce
60 Rokita Paweł FabLab Kielce

 

 


 

Informacje:

Opłaty:

Osoby uczestniczące w forum w dniu 7.11 (sobota) jako słuchacze (bez zgłoszenia udziału) mogą korzystać z posiłków wnosząc opłatę do organizatorów.
Wysokość opłat: przerwy kawowe 20 zł, obiad 35 zł, kolacja 45 zł.

 

Miejsce Forum:
Hotel Pod Lasem w Chynowie
ul. Główna 74, 05-650 Chynów
powiat grójecki, woj. mazowieckie;
www.chynow.com.pl
GPS - N: 51° 54’, E: 21° 4.4′
telefon: +48 (48) 661-43-37,
fax: +48 (48) 661-43-38

 

Możliwy dojazd:

 • samochodem drogą krajową nr 50 (z Warszawy Centrum – 44 km, z Grójca - 14 km); hotel posiada bezpłatny parking.
 • koleją ze stacji Chynów (ok. 2 km – możliwe podjechanie Hotelu na stację); pociągi osobowe Kolei Mazowieckich jeżdżą co ok. 1 godz. ze stacji m.in. Warszawa Wschodnia, Warszawa Śródmieście i Warszawa Zachodnia na trasie do Radomia; rozkład jazdy na stronie: www.mazowieckie.com.pl

 

Bliskie atrakcje:

 • Gmina Chynów należy do regionu grójeckiego – największego w Europie zagłębia sadowniczego.
 • Ok. 750 m od naszego hotelu jest stary kościół parafialny. Sama parafia Chynów powstała w 1434 roku. Pierwszy kościół pw. Św. Trójcy wybudowano przy drodze łączącej Grójec z Górą Kalwarią, już wtedy znanej jako via magna. Najstarszy kościół został zastąpiony przez nowy w 1531 r. Obecny najprawdopodobniej wzniesiono w XVII w., z wykorzystaniem drewna z poprzedniej świątyni, stąd słusznie nazywany jest najstarszym modrzewiowym kościołem na Mazowszu, www.parafia-chynow.pl
 • Ok. 3 km. w miejscowości Sułkowice ma siedzibę Zakład Kynologii Policyjnej;
 • Ok. 15 km jest gotycki zamek Książąt Mazowieckich w Czersku koło Góry Kalwarii, który został zbudowany w latach 1388 - 1410 przez księcia mazowieckiego Janusza I Starego, www.zamekczersk.pl
 • Ok. 13 km jest miasto Góra Kalwaria, które ma zabytkowy układ urbanistyczny zrealizowany po roku 1670, oparty w planie o formę krzyża łacińskiego, wytyczony na podstawie średniowiecznych planów Jerozolimy. W Górze Kalwarii są do zwiedzania liczne zabytkowe kościoły oraz synagogi.
 • Ok. 15 km. jest duża fabryka foteli samochodowych firmy Faurecia w Grójcu ul. Spółdzielcza 4, https://pl.wikipedia.org/wiki/Faurecia_Automotive_Polska/
 • Ok. 18 km jest duża fabryka słodyczy firmy Ferrero w Belsku Dużym k. Grójca, ul. Szkolna 6, http://www.ferrero.pl/o-firmie/historia-ferrero/historia-ferrero-polska/

 

 Dojazd

Przykładowe połączenie kolejowe Warszawa Śródmieście - Chynów

Przykładowe połączenie kolejowe Warszawa Śródmieście - Warszawa Zachodnia - Chynów

 

 

 


 

 Plakaty

 

Lp. Autor Tytuł Pobierz
1 Stanisław Noga, Feliks Stachowicz Analiza drgań poprzecznych złożonego układu kołowo-symetrycznego z uwzględnieniem właściwości cyklicznej symetrii pdf
2 Jacek Pacana, Paweł Fudali Przygotowanie modeli kół zębatych przekładni stożkowych do obliczeń MES pdf
3 Jacek Pacana, Paweł Fudali Automatyzacja procesu analizy przekładni zębatej w środowisku MES pdf
4 Stanisław Warchoł Modele wyznaczania promieni krzywizny w strefie kontaktu
elementów rolkowej przekładni tocznej
pdf
5 Stanisław Warchoł, Aleksander Mazurkow Metoda wyznaczania współczynnika tarcia spoczynkowego
pary śruba – rolka w rolkowych przekładniach tocznych
pdf
6 Feliks Stachowicz, Łukasz Bąk, Stanisław Noga Analiza eksperymentalna i numeryczna zjawiska rezonansu
parametrycznego w przesiewaczu wibracyjnym
pdf
 7 Mieczysław Płocica, Krzysztof Puszkarz Wykorzystanie modelowania CAD do odtworzenia konstrukcji samochodu na podstawie niepełnych danych pptx
 8 Mieczysław Płocica Prace studenckiego koła naukowego cad politechniki rzeszowskiej pptx
 9 Elżbieta Złomańczuk, Jacek Sowa Modelowanie przepływu oleju i ciepła w łożysku ślizgowym w olejowej pompie zębatej silnika lotniczego pdf
10 Hubert Kubik Wykorzystanie skanowania 3D w przemyśle. pdf
11 Wiktor Harmatys, Piotr Gąska, Maciej Gruza, Adam Gąska, Jerzy Sładek Model parametryczny wzorca do sprawdzania drukarek 3D metodą badania pracą pdf
12 Michał Karpiuk, Damian Dydo Optymalizacja procesu cięcia blach pdf
13 Jan Burek, Jarosław Buk, Marcin Płodzień, Marcin Sałata Programowanie automatyczne 4-osiowej wycinarki elektroerozyjnej z wykorzystaniem dedykowanego modułu WEDM pdf
14 Jan Burek, Piotr Żurek, Paweł Sułkowicz, Karol Żurawski Programowanie procesu pięcioosiowej symultanicznej obróbki frezem baryłkowym w programie HyperMILL pdf
15 Jan Burek, Marcin Sałata, Jarosław Buk, Paweł Sułkowicz Programowanie obróbki freza pełnowęglikowego z wykorzystaniem systemu MTS pdf
16 Jan Burek, Paweł Sułkowicz, Piotr Żurek, Marcin Sałata Programowanie procesu frezowania z zastosowaniem układu sterowania adaptacyjnego Artis pdf
17 Jeremi Knap, Wojciech Musiał, Paweł Sutowski Projekt autonomicznego robota transportowego wykonany z wykorzystaniem systemu CAD pdf
18 Maciej Trojnacki, Przemysław Dąbek Badania symulacyjne i doświadczalne ruchu wzdłużnego robota czterokołowego na piasku pdf
19 Michał Zuba, Arkadiusz Tomas, Wojciech Skarka Zastosowanie technik CAx w procesie projektowania maszyn rozdrabniających pdf
20 Wojciech Musiał, Marta Kordowska, Mariola Choromańska Analiza funkcjonowania systemu precyzyjnego nanodosuwu z wykorzystaniem komputerowych technik diagnostycznych pdf
21 Wojciech Musiał, Jarosław Domański Możliwości badawcze oraz technologiczne Regionalnego Centrum Badawczo-Rozwojowego w Wałczu pdf
22 Krzysiak Zbigniew, Bartnik Grzegorz, Samociuk Waldemar, Łysiak Grzegorz, Skic Anna, Dziki Dariusz, Plizga Krzysztof, Rachwał Bartłomiej Modelowanie urządzenia czyszczącego w programie Inventor pdf
23 Jakub Bukała, Jerzy Małachowski Zastosowanie technik adaptacyjnych w analizie numerycznej MES balonika do specjalnych zastosowań medycznych pdf
24 Michał Karpiuk Wpływ doboru metody modelowania bryłowego na konstrukcyjno-technologiczne przygotowanie produkcji pdf
25 Jadwiga Pisula, Robert Busz Wpływ wyboru sposobu modyfikacji głowy zęba na naprężenia stykowe pary kół walcowych stosowanych w przemyśle lotniczym w obszarze ograniczonej wytrzymałości boku zęba na naprężenia stykowe pdf
26 Jadwiga Pisula, Brygida Drabicka Projekt roweru w stylu retro z przekładnią dwubiegową jako przykład zastosowania CAD i RP we wzornictwie przemysłowym pdf
27 Adam Gąska, Wiktor Harmatys, Piotr Gąska, Maciej Gruza, Jerzy Sładek System prognozowania dokładności pomiaru oparty o zastosowanie symulatora współrzędnościowej maszyny pomiarowej oraz jej modelu wirtualnego pdf
28 Katarzyna Jezierska-Krupa, Wojciech Skarka Wirtualne prototypowanie zaawansowanych systemów bezpieczeństwa pojazdów wyścigowych pdf
29 Małgorzata Muzalewska Metodologia wykorzystania optymalizacji wielokryterialnej do określenia postaci geometrycznej implantu ortopedycznego pdf
30 Jadwiga Pisula, Bartłomiej Sobolewski Modelowanie powierzchni dna wrębu kół zębatych stożkowych
o kołowej linii zęba nacinanych metodami obwiedniowymi
pdf
31 Małgorzata John, Antoni John, Wojciech Skarka Analiza wytrzymałościowa struktury typu plaster miodu w elementach podporowych pdf
32 Adam Marciniec, Mieczysław Płocica Projektowanie i wytwarzanie kół zębatych stożkowych z użyciem technik CAx pdf
33 Ryszard SKOBERLA, Wojciech SKARKA Układ napędowy lekkiego pojazdu elektrycznego biorącego udział w zawodach Shell Eco-marathon pdf
34 Marek Wyleżoł, Michał Szmajduch Koncepcja metody konstruowania obiektów o dualnej ergonomii użytkowania pdf
35 Piotr Połowniak, Mariusz Sobolak Modelowanie zwoju ślimaka globoidalnego stożkopochodnego w systemach CAD na podstawie modelu matematycznego pdf
36 Mateusz Tyczka, Wojciech Skarka Elektryczny samochód z zasilaniem ogniwem wodorowym. Krok dalej niż z zasilaniem akumulatorowym? pdf
37 Feliks Stachowicz, Łukasz Bąk, Stanisław Noga Analiza eksperymentalna i numeryczna zjawiska rezonansu parametrycznego w przesiewaczu wibracyjnym pdf
38 Michał Szmajduch Weryfikacja ergonomii obiektów z użyciem biomechanicznego modelu ręki z uszkodzeniami palców pdf
39 Piotr Błazucki , Przemysław Siemiński Eksperymentalna weryfikacja współpracy przekładni stożkowej wykonywanej na uniwersalnej 4-osiowej frezarce CNC pdf
40 Damaziak Krzysztof, Małachowski Jerzy, Szafrański Tomasz Koncepcja systemu podnoszenia masztu turbiny wiatrowej małej mocy pdf
41 Jakub Piękoś, Przemysław Siemiński Zastosowanie alternatywnych programów do opracowywania szablonów chirurgicznych pdf
42 Mariusz Sobolak, Patrycja Ewa Jagiełowicz, Piotr Połowniak Problemy w zaokrąglaniu krawędzi przy powierzchni typu „Diabolo” w środowisku CATIA pdf
43 Karol Derejczyk, Przemysław Siemiński Analiza kilku popularnych metod skanowania 3D na przykładzie pomiarów dwóch typów kształtów pdf
44 Włodzimierz Adamski Wpływ Nowych Technik Wytwarzania na Konstrukcję Samolotu pdf

 

 


 
Galeria 

   

 

 


 

Sprawozdanie z XIII Forum ProCAx
(konferencja naukowa oraz spotkanie nauka-edukacja-przemysł)
http://forum.procax.org.pl/

 

 

   W dniach 6-8.11.2015 w Chynowie pod Warszawą odbyło się XIII Forum Inżynierskie Stowarzyszenia ProCAx. W konferencji uczestniczyło 60 osób, w większości pracownicy naukowi z polskich uczelni technicznych m.in. Politechnik: Krakowskiej, Koszalińskiej, Rzeszowskiej, Śląskiej, Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej. Ponadto w spotkaniu brali udział goście z różnych firm i instytucji.

   Głównym dniem Forum była sobota 7 listopada 2015 r. W oficjalnym otwarciu przez wiceprezesów Stowarzyszenia w osobach dr. hab. inż. Włodzimierza Adamskiego i dr. hab. inż. Marka Wyleżoła przywołano wspomnienia założyciela Stowarzyszenia ProCAx – dr. inż. Jana Bisa. Sekretarz Stowarzyszenia - mgr inż. Ryszard Markiewicz - przedstawił rys historyczny działań stowarzyszenia oraz bieżące działania i plany na najbliższy okres. W ramach sesji otwierającej zostały wygłoszone dwa wykłady: dr hab. inż. Włodzimierza Adamskiego pt.: Wpływ nowych technik wytwarzania na konstrukcję samolotu oraz dr. inż. Krzysztofa Lehricha na temat zastosowania technologii 3D w konstrukcji prototypów manipulatorów medycznych. Po tym rozpoczęto sesje tematyczne realizowane równolegle w dwóch salach. Łącznie przeprowadzono osiem sesji, na których zaprezentowano i omówiono 44 referaty naukowe.

    Do ciekawych elementów spotkania należy zaliczyć pokaz w działaniu drukarki 3D firmy FabLab Kielce, która może budować modele z tworzyw termoplastycznych, gliny, ceramiki oraz użyć zamiast ekstrudera elektrowrzeciono do frezowania. Ponadto firma Smarttech pokazała nowy, dokładniejszy skaner 3D. Można też było obejrzeć działający prototyp manipulatora stosowanego w operacjach chirurgicznych.

   Zastępca redaktora naczelnego miesięcznika Mechanik pan mgr inż. Krzysztof Janus wraz z prowadzącymi sesje tematyczne, przyznał wyróżnienia i nagrody książkowe dla:

 • zespołu dr inż. Jadwigi Pisuli za prezentowany poziom i tematykę prac;

 • zespołu reprezentowanego przez dr. inż. Mieczysława Płocicę za prace koła studenckiego w zakresie rekonstrukcji pojazdów;

 • pani mgr inż. Małgorzacie Muzalewskiej za referat dotyczący optymalizacji postaci geometrycznej implantu ortopedycznego.

    Powyższe artykuły po uzgodnieniu z kol. Krzysztofem Janusem zostaną wydrukowane w wersji papierowej w miesięczniku Mechanik. Wydruk pozostałych artykułów po pozytywnej recenzji Komitetu Naukowego konferencji zostanie zrealizowany w postaci druku skrótów artykułów w Mechaniku oraz zapisu plakatów i pełnych tekstów artykułów na dołączanej do niego płycie CD. Komitet Organizacyjny postanowił, że pełne teksty artykułów oraz ich skróty (na podstawie prezentowanych referatów lub plakatów) powinny być przesłane na adres mailowy Stowarzyszenia ProCAx (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) do końca dnia 23.11.2015 r.

    Po zakończonej prezentacji i uroczystej kolacji uczestnicy Forum wzięli udział w dyskusji na temat przyszłości Stowarzyszenia ProCAx oraz kierunków jego działania. Do głównych wniosków z dyskusji należą:

 • realizacja dotychczasowej formuły spotkań Stowarzyszenia w postaci kolejnych edycji Forum inżynierskiego ProCAx, z możliwością połączenia ich z imprezami targowymi pokazującymi nowe techniki projektowania i wytwarzania;

 • udział w Pikniku Naukowym organizowanym przez Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik;

 • przywrócenie formuły warsztatów dla nauczycieli szkół średnich;

 • zwiększenie udziału w pracach Stowarzyszenia młodych pracowników naukowych uczelni oraz studentów;

 • zdyscyplinowanie opłacania składek członków Stowarzyszenia - przypomniano o możliwości wpłaty 1% na rzecz Stowarzyszenia (jako Organizacji Pożytku Publicznego), z zastrzeżeniem, aby taka forma płatności nie była niższa niż przypadająca składka;

 • zapowiedź zebrania wyborczego władz Stowarzyszenia w roku 2016.

 

Z poważaniem,
Komitet organizacyjny XIII Forum ProCAx
Ryszard Markiewicz, Mieczysław Płocica, Marek Wyleżoł, Przemysław Siemiński

 

 


JoomShaper